Kontakt

Næringsgulv AS

Telefon: 930 48 000
Epost: stig@ngulv.no

Adresse: Skjenlien 95, 5183 Olsvik

Daglig leder: Stig Nilsen
Telefon: 953 69 615